Repasovanie je proces výmeny a obnovy obvodov, valcov, ovládaní priemyselných strojov a zariadení.

Oproti úplnej výmene stroja je najväčšou výhodou repasovania rýchlosť spojazdenia poškodeného stroja a nižšie servisné náklady.

Modernizácia automatického hroznového lisu

Modernizácia automatického hroznového lisu

  • východiskový stav: starý hroznový lis nemeckej výroby s opotrebovanými elektrickými vedeniami
  • diagnóza: opotrebované vedenie v ovládacej skrini hroznového lisu spôsobuje zlyhávanie zariadenia pri lisovaní hrozna
  • riešenie: kompletná výmena elektrického vedenia ovládacej skrine

Repasovanie valca na zvarolise British Federal PA2 a doplnenie proporcionálneho ventilu (elektrického regulátora) a následné kalibrovanie

  • východiskový stav: zváracia hlava zvarolisu sa zasekáva v hornej polohe, čo zabraňuje vyhotoveniu zvaru
  • diagnóza: opotrebovaný valec zváracej hlavy
  • riešenie: obnova valca zvarolisu a inštalácia proporionálneho ventilu
Repasovanie valca na zvarolise British Federal PA2 a doplnenie proporcionálneho ventilu (elektrického regulátora) a následné kalibrovanie
Výmena a modernizácia elektromagnetických ventilov

Výmena a modernizácia elektromagnetických ventilov

  • východiskový stav: nefunkčný priemyselný stroj
  • diagnóza: poškodené, zastaralé a nefunkčné elektromagnetické ventily priemyselného stroja
  • riešenie: typizovanie, objednanie a následná montáž nových elektromagnetických ventilov od firmy SMC

VBSTech s.r.o - Váš spoľahlivý partner pre Odporové zváranie a Automatizaciu

Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku, neváhajte nás kontaktovať.