Zabezpečujem kalibráciu odporových, bodových zváračiek . V rámci služby dodávam kalibračný alebo merací protokol podľa požiadaviek zákazníka.

Kalibrácia priemyselných strojov pokrýva zisťovanie stavu odporových zváračiek a bodovačiek Serra, Tecna, Bosch, CEA. Zisťovanie stavu stroja v sebe zahŕňa: kontrola primárnych vedení, kontrola sekundárnych vedení, kontrola tesnosti valcov a pneumatických okruhov, kontrola stavu elektrického vedenia. Po vykonaní kalibrácie Vám vystavím kalibračný alebo merací protokol s nameranými hodnotami a výsledkom celkového stavu stroja. V prípade zistených nedostatkov ponúkam servis strojov.

Spoľahlivý servisný technik v okrese Komárno

Neváhajte ma kontaktovať, ak potrebujete spoľahlivého servisného technika! Rezervujte si termín školenia, opravy alebo údržby stroja cez kontaktný formulár.