Návrh a výroba prípravkov

Návrh a výroba prípravkov Zabezpečujem návrh a výrobu zváracích prípravkov. Spoľahlivý servisný technik v okrese KomárnoNeváhajte ma kontaktovať, ak potrebujete spoľahlivého servisného technika! Rezervujte si termín školenia, opravy alebo údržby stroja cez kontaktný formulár. Kontaktný formulár

Kalibrácia strojov

Zabezpečujem kalibráciu odporových, bodových zváračiek . V rámci služby dodávam kalibračný alebo merací protokol podľa požiadaviek zákazníka. Kalibrácia priemyselných strojov pokrýva zisťovanie stavu odporových zváračiek a bodovačiek Serra, Tecna, Bosch, CEA. Zisťovanie stavu stroja v sebe zahŕňa: kontrola primárnych vedení, kontrola sekundárnych vedení, kontrola tesnosti valcov a pneumatických okruhov, kontrola stavu elektrického vedenia. Po vykonaní…

Oprava strojov

Oprava priemyselných strojov, akými sú tlačiarenské stroje, baliace stroje, obuvnícke stroje, drevoobrábacie stroje, potravinárske stroje a manuálne sústruhy. Kontaktujte ma, ak potrebujete opraviť tlačiarenský stroj, baliaci stroj, obuvnícky stroj, drevoobrábací stroj, potravinársky stroj alebo manuálny sústruh. Stroj UNIMAT CLASSIC – tvarovacia fréza na drevo východiskový stav: nefunkčný stroj diagnóza: poškodené, opotrebované mechanické časti stykačov a…

Odporové zváranie

Odporové zváranie je proces spájania materiálov pomocou tepla a tlaku pôsobiaceho na spájaný materiál cez elektródy vyrobené zo zliatin medi. V rámci odporového zvárania zabezpečujem opravu a repasovanie odporových zváračiek, podávačov matíc a skrutiek, ako aj programovanie PLC zariadení. Oprava sekundárnych prípojov na odporovej zváračke ARO Oprava a výmena poškodených častí sekundárnych prípojov na odporovej…

Automatizácia

Automatizácia je proces zvýšenia produktivity výroby a zníženia výrobných nákladov pri udržaní alebo zvýšení kvality výrobkov. V rámci automatizácie priemyselných strojov a zariadení implementujem riešenia PLC s jednoduchou obsluhou. Výroba dopravníka so zabudovaným separátorom NOK dielov Návrh a výroba dopravníka so separátorom NOK dielov. Nasledovala implementácia a úprava programu na riadiacej jednotke PLC Schneider M340.…

Školenie a odborné poradenstvo

V rámci školenia sa dozviete základy odporového zvárania, spôsob nastavovania parametrov, spôsob nastavovania a údržby strojov, základné zostavenie elektród (pri zváraní matíc a skrutiek alebo pri výstupkovom zváraní) a základy navrhovania prípravkov. Spoľahlivý servisný technik v okrese KomárnoNeváhajte ma kontaktovať, ak potrebujete spoľahlivého servisného technika! Rezervujte si termín školenia, opravy alebo údržby stroja cez kontaktný formulár.…

Repasovanie strojov

Repasovanie je proces výmeny a obnovy obvodov, valcov, ovládaní priemyselných strojov a zariadení. Oproti úplnej výmene stroja je najväčšou výhodou repasovania rýchlosť spojazdenia poškodeného stroja a nižšie servisné náklady. Modernizácia automatického hroznového lisu východiskový stav: starý hroznový lis nemeckej výroby s opotrebovanými elektrickými vedeniami diagnóza: opotrebované vedenie v ovládacej skrini hroznového lisu spôsobuje zlyhávanie zariadenia…

Programovanie PLC

Programovanie PLC Omron, Schneider, Serra, Siemens – Zariadenie PLC (z angl. Programmable Logic Controller – programovateľné logické ovládanie) je priemyselné ovládanie používané pre automatizáciu procesov (riadenie továrenských strojov a výrobných liniek) v reálnom čase. Pomocou digitálnych a analógových vsutpov a výstupov umožňuje jednoducho riadiť výrobný proces. Zabezpečujem implementovanie PLC systémov, ako aj údržbu a opravu…