Repasovanie strojov

Repasovanie je proces výmeny a obnovy obvodov, valcov, ovládaní priemyselných strojov a zariadení. Oproti úplnej výmene stroja je najväčšou výhodou repasovania rýchlosť spojazdenia poškodeného stroja a nižšie servisné náklady. Modernizácia automatického hroznového lisu východiskový stav: starý hroznový lis nemeckej výroby s opotrebovanými elektrickými vedeniami diagnóza: opotrebované vedenie v ovládacej skrini hroznového lisu spôsobuje zlyhávanie zariadenia…