Kalibrácia strojov

Zabezpečujem kalibráciu odporových, bodových zváračiek . V rámci služby dodávam kalibračný alebo merací protokol podľa požiadaviek zákazníka. Kalibrácia priemyselných strojov pokrýva zisťovanie stavu odporových zváračiek a bodovačiek Serra, Tecna, Bosch, CEA. Zisťovanie stavu stroja v sebe zahŕňa: kontrola primárnych vedení, kontrola sekundárnych vedení, kontrola tesnosti valcov a pneumatických okruhov, kontrola stavu elektrického vedenia. Po vykonaní…